Opłaty

Odpady

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami (od czerwca 2019 roku):

  • 32,00 zł od osoby miesięcznie (w przypadku prowadzenia segregacji odpadów),
  • 67,50 zł od osoby miesięcznie (w przypadku braku segregacji).

Terminy wnoszenia opłat (od 1 kwietnia 2019 roku): do końca danego miesiąca kalendarzowego!

Ustalając opłaty za gospodarowanie odpadami, rada gminy określa terminy ich uiszczania. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 6b ustawy)

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry