Harmonogram odbioru

Odpady

Na dole strony znajdują się wykazy ulic w danym sektorze oraz prosty harmonogram do pobrania w formacie PDF.

W dniu wywozu określonych odpadów wystaw pojemnik/worek przed 6.00 rano przed posesję. Jeśli masz altankę śmietnikową, pamiętaj by była ona otwarta w dniu odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów - zabudowa jednorodzinna - 2019

Sektor 1 - Marki północne

  odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 7.01, 21.01 11.01, 25.01 24.01
Luty 4.02, 18.02 8.02, 22.02 28.02
Marzec 4.03, 18.03 8.03, 22.03 28.02
Kwiecień 1.04, 15.04, 29.04 5.04, 19.04 25.04
Maj 13.05, 27.05 4.05, 17.05, 31.05 30.05
Czerwiec 10.06, 24.06 14.06, 28.06 27.06
Lipiec 8.07, 22.07 12.07, 26.07 25.07
Sierpień 5.08, 19.08 9.08, 23.08 29.08
Wrzesień 2.09, 16.09, 30.09 6.09, 20.09 26.09
Październik 14.10, 28.10 4.10, 18.10 24.10
Listopad 12.11, 25.11 2.11, 15.11, 29.11 28.11
Grudzień 9.12, 23.12 13.12, 28.12 27.12.2019

Sektor 2 - Marki centralne

  odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 14.01, 28.01 4.01, 18.01 3.01
Luty 11.02, 25.02 1.02, 15.02 7.02
Marzec 11.03, 25.03 1.03, 15.03, 29.03 7.03
Kwiecień 8.04, 23.04 12.04, 26.04 4.04
Maj 6.05, 20.05 10.05, 24.05 9.05
Czerwiec 3.06, 17.06 7.06, 21.06 6.06
Lipiec 1.07, 15.07, 29.07 5.07, 19.07 4.07
Sierpień 12.08, 26.08 2.08, 16.08, 30.08 1.08
Wrzesień 9.09, 23.09 13.09, 27.09 5.09
Październik 7.10, 21.10 11.10, 25.10 3.10
Listopad 4.11, 18.11 8.11, 22.11 7.11
Grudzień 2.12, 16.12, 30.12 6.12, 20.12 5.12

Sektor 3P - Marki południowe

Ulice po prawej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina

  odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 8.01, 22.01 9.01, 23.01 10.01
Luty 5.02, 19.02 6.02, 20.02 14.02
Marzec 5.03, 19.03 6.03, 20.03 14.03
Kwiecień 2.04, 16.04, 30.04 3.04, 17.04 11.04
Maj 14.05, 28.05 2.05, 15.05, 29.05 16.05
Czerwiec 11.06, 25.06 12.06, 26.06 13.06
Lipiec 9.07, 23.07 10.07, 24.07 11.07
Sierpień 6.08, 20.08 7.08, 21.08 8.08
Wrzesień 3.09, 17.09 4.09, 18.09 12.09
Październik 1.10, 15.10, 29.10 2.10, 16.10, 30.10 10.10
Listopad 13.11, 26.11 13.11, 27.11 14.11
Grudzień 10.12, 24.12 11.12, 24.12 12.12

Sektor 3L - Marki południowe

Ulice po lewej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina)

  odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 2.01, 15.01, 29.01 2.01, 16.01, 30.01 17.01
Luty 12.02, 26.02 13.02, 27.02 21.02
Marzec 12.03, 26.03 13.03, 27.03 21.03
Kwiecień 9.04, 24.04 10.04, 24.04 18.04
Maj 7.05, 21.05 8.05, 22.05 23.05
Czerwiec 4.06, 18.06 5.06, 19.06 22.06
Lipiec 2.07, 16.07, 30.07 3.07, 17.07, 31.07 18.07
Sierpień 13.08, 27.08 14.08, 28.08 22.08
Wrzesień 10.09, 24.09 11.09, 25.09 19.09
Październik 8.10, 22.10 9.10, 23.10 17.10
Listopad 5.11, 19.11 6.11, 20.11 21.11
Grudzień 3.12, 17.12, 31.12 4.12, 18.12, 31.12 19.12

Harmonogram wywozu odpadów w zabudowie wielorodzinnej - Sektor 1, 2, 3P, 3L

  • odpady zmieszane - 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, sobota)
  • bioodpady - 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek)
  • papier, tektura; plastik, metal, opak. wielomateriałowe - 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek)
  • szkło - 1 raz w tygodniu (wtorek lub czwartek)

Posegregowane odpady nie powinny posiadać domieszek innych rodzajów odpadów, zwłaszcza odpadów niesegregowanych. W przypadku stwierdzenia dużego zanieczyszczenia surowców innymi odpadami, ekipy wywozowe mogą odmówić odbioru tego typu odpadów w ramach odbioru odpadów segregowanych.

 

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry