Harmonogram odbioru

Odpady

Na dole strony znajdują się wykazy ulic w danym sektorze oraz prosty harmonogram do pobrania w formacie PDF.

W dniu wywozu określonych odpadów wystaw pojemnik/worek przed 6.00 rano przed posesję. Jeśli masz altankę śmietnikową, pamiętaj by była ona otwarta w dniu odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów - zabudowa jednorodzinna - 2020

Sektor 1 - Marki północne

2020 odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 7.01, 20.01 10.01, 24.01 23.01
Luty 3.02, 17.02 7.02, 21.02 27.02
Marzec 2.03, 16.03, 30.03 6.03, 20.03 26.03
Kwiecień 14.04, 27.04 3.04, 17.04, 30.04 23.04
Maj 11.05, 25.05 15.05, 29.05 28.05
Czerwiec 8.06, 22.06 12.06, 26.06 25.06
Lipiec 6.07, 20.07 10.07, 24.07 23.07
Sierpień 3.08, 17.08, 31.08 7.08, 21.08 27.08
Wrzesień 14.09, 28.09 4.09, 18.09 24.09
Październik 12.10, 26.10 2.10, 16.10, 30.10 22.10
Listopad 9.11, 23.11 13.11, 27.11 26.11
Grudzień 7.12, 21.12 11.12, 24.12 31.12

Sektor 2 - Marki centralne

2020 odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 13.01, 27.01 3.01, 17.01, 31.01 2.01
Luty 10.02, 24.02 14.02, 28.02 6.02
Marzec 9.03, 23.03 13.03, 27.03 5.03
Kwiecień 6.04, 20.04 10.04, 24.04 2.04
Maj 4.05, 18.05 8.05, 22.05 7.05
Czerwiec 1.06, 15.06, 29.06 5.06, 19.06 4.06
Lipiec 13.07, 27.07 3.07, 17.07, 31.07 2.07
Sierpień 10.08, 24.08 14.08, 28.08 6.08
Wrzesień 7.09, 21.09 11.09, 25.09 3.09
Październik 5.10, 19.10 9.10, 23.10 1.10
Listopad 2.11, 16.11, 30.11 6.11, 20.11 5.11
Grudzień 14.12, 28.12 4.12, 18.12 3.12

Sektor 3P - Marki południowe

Ulice po prawej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina

2020 odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 8.01, 21.01 8.01, 22.01 9.01
Luty 4.02, 18.02 5.02, 19.02 13.02
Marzec 3.03, 17.03, 31.03 4.03, 18.03 12.03
Kwiecień 15.04, 28.04 1.04, 15.04, 29.04 9.04
Maj 12.05, 26.05 13.05, 27.05 14.05
Czerwiec 9.06, 23.06 10.06, 24.06 13.06
Lipiec 7.07, 21.07 8.07, 22.07 9.07
Sierpień 4.08, 18.08 5.08, 19.08 13.08
Wrzesień 1.09, 15.09, 29.09 2.09, 16.09, 30.09 10.09
Październik 13.10, 27.10 14.10, 28.10 8.10
Listopad 10.11, 24.11 10.11, 25.11 12.11
Grudzień 8.12, 22.12 9.12, 23.12 10.12

Sektor 3L - Marki południowe

Ulice po lewej stronie Al. Marsz. J. Piłsudskiego - jadąc w kier. Radzymina)

2020 odpady
zmieszane
bioodpady
(worek brązowy)
odpady
segregowane
(worek żółty, zielony, niebieski)
Styczeń 14.01, 28.01 15.01, 29.01 16.01
Luty 11.02, 25.02 12.02, 26.02 20.02
Marzec 10.03, 24.03 11.03, 25.03 19.03
Kwiecień 7.04, 21.04 8.04, 22.04 16.04
Maj 5.05, 19.05 6.05, 20.05 21.05
Czerwiec 2.06, 16.06, 30.06 3.06, 17.06 18.06
Lipiec 14.07, 28.07 1.07, 15.07, 29.07 16.07
Sierpień 11.08, 25.08 12.08, 26.08 20.08
Wrzesień 8.09, 22.09 9.09, 23.09 17.09
Październik 6.10, 20.10 7.10, 21.10 15.10
Listopad 3.11, 17.11 4.11, 18.11 19.11
Grudzień 1.12, 15.12, 29.12 2.12, 16.12, 30.12 17.12

Harmonogram wywozu odpadów w zabudowie wielorodzinnej - Sektor 1, 2, 3P, 3L

  • odpady zmieszane - 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, sobota)
  • bioodpady - 2 razy w tygodniu (wtorek, piątek)
  • papier, tektura; plastik, metal, opak. wielomateriałowe - 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek)
  • szkło - 1 raz w tygodniu (wtorek lub czwartek)

Posegregowane odpady nie powinny posiadać domieszek innych rodzajów odpadów, zwłaszcza odpadów niesegregowanych. W przypadku stwierdzenia dużego zanieczyszczenia surowców innymi odpadami, ekipy wywozowe mogą odmówić odbioru tego typu odpadów w ramach odbioru odpadów segregowanych.


Informujemy, że uruchomiliśmy marecką wersję aplikacji "Kiedy wywóz", która pozwala sprawdzić m.in. terminy i rodzaj wywożonych śmieci z danej ulicy. Mieszkasz w niskiej zabudowie? Nie pamiętasz, kiedy są odbierane śmieci? Od marca wystarczy, że sięgniesz po swój telefon.

Aplikacja „Kiedy wywóz” jest dostępna zarówno na system IOS jak i Android.

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry