Prawo miejscowe

Odpady

Poniżej prezentujemy Państwu szereg uchwał Rady Miasta Marki wprowadzających system gospodarowania odpadami w Markach.

 

  • UCHWAŁA (Regulamin utrzymania czystości i porządku):

Uchwała nr XXXVII/263/2016 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki

ZMIANA:

Uchwała Nr XII/150/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki

 

  • UCHWAŁA (Stawki za gospodarowanie odpadami):

Uchwała Nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

ZMIANA:

Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych

 

  • UCHWAŁA (Terminy uiszczania opłat):

Uchwała Nr VI/70/2019 Rady Miasta Marki z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • UCHWAŁA (Deklaracja):

Uchwała nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA:

Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/271/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

  • UCHWAŁA (Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów):

Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANA:

Uchwała nr LV/436/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANA:

Uchwała nr XXVII/202/2016 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/436/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

  • UCHWAŁA (Podział Gminy na sektory):

Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie podziału gminy na sektory

 

  • UCHWAŁA (Górne stawki opłat):

Uchwała Nr XXXVI/280/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 

  • UCHWAŁA (Wymagania dla przedsiębiorcy - nieczystości ciekłe):

Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry