Prawo miejscowe

Odpady

Poniżej prezentujemy Państwu szereg uchwał Rady Miasta Marki regulujących system gospodarowania odpadami w Markach.

 

  • UCHWAŁA (Regulamin utrzymania czystości i porządku):

Uchwała Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki

ZMIANA:

Uchwała Nr XXI/274/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki

ZMIANA:

Uchwała Nr XXXII/414/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki

Obecnie, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowywana jest zmiana Regulaminu.

 

  • UCHWAŁA (Metoda i stawka opłaty za gospodarowanie odpadami):

od 1 stycznia 2022 roku:

Uchwała Nr XLII/501/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

  • UCHWAŁA (Terminy uiszczania opłat):

tekst jednolity: Uchwała nr XXXII/412/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • UCHWAŁA (Deklaracja):

Uchwała Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA:

Uchwała Nr XXVIII/346/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA

od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku:

Uchwała Nr XLII/502/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

ZMIANA

od 1 stycznia 2023 roku:

Uchwała Nr LVIII/612/2022 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

  • UCHWAŁA (Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów):

tekst jednolity: Uchwała Nr XXXVIII/463/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • UCHWAŁA (Podział Gminy na sektory):

Uchwała Nr XXXVI/277/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie podziału gminy na sektory

 

  • UCHWAŁA (Górne stawki opłat):

Uchwała nr XXVI/328/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Obecnie, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przygotowywana jest zmiana Uchwały ws. górnych stawek.

 

  • UCHWAŁA (Wymagania dla przedsiębiorcy - nieczystości ciekłe):

Uchwała Nr XXXVI/283/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

  • UCHWAŁA (pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych)

Uchwała Nr XL/490/2021 Rady Miasta Marki z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

  • ZARZĄDZENIE (Regulamin PSZOK)

Zarządzenie Nr 0050.023.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry