Informacje i osiągnięte poziomy

Odpady

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a-c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy o:

 • podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w 2023 roku są to:
  • Sektor 1 - Marki Północne:
   • konsorcjum: RDF Sp. z o.o. (lider) i MPK Pure Home Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.
  • Sektor 2 - Marki Centralne:
   • konsorcjum: RDF Sp. z o.o. (lider) i MPK Pure Home Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.
  • Sektor 3 - Marki Południowe:
   • konsorcjum: RDF Sp. z o.o. (lider) i MPK Pure Home Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Kołobrzeskiej 5, 07-401 Ostrołęka.
 • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Rodzaj odpadu Miejsca zagospodarowania
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Bioelektra Group S.A., Instalacja do mechaniczno-cieplnego przetwarzania opadów komunalnych, Różanki 12, 14-240 Susz
CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Rudna Śląska, 56-210 Wąsocz
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o., ul. Siedliska 77, 19-300 Ełk
REMONDIS Opole Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
REMONDIS Szczecin Sp. z o.o., Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” 35, 71-005 Szczecin
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, ul. Wólczyńska 249, 01-934 Warszawa
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka
REMONDIS Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. Zawodzie 18 02-981 Warszawa
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Instalacja do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Wola Suchożebrska
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Instalacja komunalna, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo
PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o., Instalacja komunalna, Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Piotrowo Pierwsze
FB Serwis Kamieńsk Sp z.o.o., Zakład przetwarzania Odpadów w Ruszczynie, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania gm. Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk
bioodpady stanowiące odpady komunalne Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych, Lipiny Stare Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin
FB Serwis Kamieńsk Sp. z o.o., Zakład przetwarzania Odpadów w Ruszczynie, Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania gm. Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk
PN-WMS Sp. z o. o. Instalacja do pryzmowego kompostowania odpadów biodegradowalnych, ul. Międzylas 1, 05-326 Międzylas
REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., Instalacja do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, ul. Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
Polfer Sp. z o.o., Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów, Bezledy 35A, 11-200 Bartoszyce
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Sp. z o.o. Kompostownia odpadów ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o. o., Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wysiece Wysieka, 11-200 Bartoszyce
Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Składowisko odpadów, Rusko 66, 58-120 Jaroszów
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Franki, 99-340 Krośniewice
"IT.O.Ś" Sp. z o.o., Składowisko Odpadów Inne Niż Niebezpieczne i Obojętne, ul. Cegielniana 22, 42-700 Lipie Śląskie
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Stanin Sp. z o. o., Składowisko odpadów w Niedźwiadce
Eko-Myśl Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz
AMEST OTWOCK Sp. z o.o., Składowisko Amest Otwock, 05-400 Otwock
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Al. Niepodległości 253, Stare Lipiny, 05-200 Wołomin
PG INWEST Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu, ul. BWTZ (Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczym) 19, 05-170 Zakroczym
REMONDIS Opole Sp. z o.o., Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
FBSerwis Kamieńsk Sp. z.o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, gm. Kamieńsk, 97-360 Kamieńsk
Eko System Leszek Felsztyński, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Mostki, Mostki 25, 98-220 Zduńska Wola
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Sokołowska 2, 08-125 Wola Suchożebrska
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo
CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o., Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, Rudna Wielka, 56-210 Wąsocz
PW-K "GÓRNA ODRA" Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, ul. Dworcowa, 47-451 Tworków
Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o. o., Składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Piotrowo Pierwsze 26/27, 64-020 Piotrowo Pierwsze
NOVAGO Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Uniszkach – Cegielni, Uniszki-Cegielnia 32A, 06-500 Uniszki-Cegielnia
NOVAGO Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Kosinach Bartosowych, Kosiny Bartosowe 57, 06-521 Kosiny Bartosowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o., Składowisko odpadów, ul. Siedliska 77, 19-300 Ełk
 • osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej "poziomem składowania", oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (od 2021 roku)

Rok Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Osiągnięty poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
% dopuszczalny max % dopuszczalne min.
2024       45%
2023       35%
2022       25%
2021 0,12% brak przepisów 27,95%* 20%

* 27,95% - zgodnie ze złożoną korektą z 3 czerwca 2022 roku sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok obliczono powyższe poziomy, przy czym ze względu na brak zatwierdzonego sprawozdania jednego z podmiotów, który realizował odbiory z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki (firma PROGRES Maciej Borowiecki), dane w działach VII i VIII powyższego sprawozdania (sprawozdania Gminy Miasto Marki) są niekompletne. Firma PROGRES Maciej Borowiecki pomimo wezwania skorygowała sprawozdanie po terminie, jednak nadal dane są niespójne z raportami miesięcznymi. Dodatkowo tutejszy Organ wystąpił do 11 przedsiębiorstw, do których były dostarczane przez firmę PROGRES Maciej Borowiecki odpady komunalne odbierane z terenu Gminy Miasto Marki. Niestety nie wszystkie podmioty udzieliły informacji we wskazanym zakresie (zignorowanie pisma, bądź w odpowiedzi przekazały informacje, że wnioskowane dane przekazały do firmy PROGRES Maciej Borowiecki zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 15.07 za I półrocze i do 15.01 za II półrocze i nie mają prawnego obowiązku tych informacji udzielać gminie). Z kolei wszystkie odpowiedzi i oświadczenia otrzymane na wystosowane wezwania posłużyły do skorygowania niniejszego sprawozdania, by najrzetelniej przedstawiało ono stan gospodarowania odpadami w Gminie Miasto Marki za 2021 rok. 

Poziomy odzysku i recyklingu osiągnięte przez Gminę Miasto Marki w latach 2012-2021 (z wyłączeniem w 2021 roku poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania)

Rok Nazwa instytucji
(wykonawca)
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
[%] dopusz. max. [%] dopusz. min. [%] dopusz. min.
2021*

Miasto Marki (Remondis, Progres)

X X X X 90,23% 70%
2020 Miasto Marki (Remondis) 0,39% 35% 76,00% 50% 33,57% 70%
2019 Miasto Marki (Remondis) 0,00% 40% 58,44% 40% 48,81% 60%
2018 Miasto Marki
(Remondis)
0,20% 40% 45,17% 30% 52,56% 50%
2017 Miasto Marki
(Remondis)
0,015% 45% 34,12% 20% 66,55% 45%
2016 Miasto Marki
(LEKARO;
TOENSMEIER)
2,18% 45% 31,67% 18% 48,35% 42%
2015 Miasto Marki
(LEKARO;
TOENSMEIER)
2,89% 50% 31,17% 16% 100,00% 40%
2014 Miasto Marki
(LEKARO)
6,20% 50% 18,87% 14% 100,00% 38%
2013 Miasto Marki
(LEKARO)
18,90% 50% 27,28% 12% 98,77% 36%
2012
Miasto Marki
 
43,40% 75% 25,26% 10% 100,00% 30%

* zmiana przepisów w zakresie sposobu wyliczania poziomów

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry