Przedsiębiorcy z obowiązkowymi umowami na odpady

Przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy śmieciowej

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Marek o obowiązku posiadania umów z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej. Ich wykaz znajduje się TU.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta Marki uchwałami, nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady (czyli wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza), nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Firmy mają zatem obowiązek podpisania umowy z odpowiednią firmą wywozową.

Powyższy obowiązek wynika z art. 6 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439), zgodnie z którym właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez [...] przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wyjątek stanowią obsługi biurowe działalności gospodarczych, które w ramach opłaty wnoszonej do Gminy Miasto Marki mają odbierane odpady (art. 6j ust. 4a ustawy).

20 października 2020

zdjecie
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry