Posiadasz własne, opomiarowane ujęcie wody?

Od 2023 roku obliczysz opłatę za odpady komunalne na podstawie zużycia wody z własnego ujęcia.

Po zmianie w 2020 roku systemu opłat za odpady komunalne (z systemu opartego na liczbie mieszkańców na system oparty na zużyciu wody z nieruchomości), wiele osób zgłosiło się do urzędu z propozycjami zmian uwzględniających własne ujęcia wody.

Szereg nieruchomości posiadających własne ujęcie wody (brak podłączeniado sieci wodociągowej) posiada przyłącza kanalizacyjne. Co ważne, nieruchomości te posiadają w większości urządzenia pomiarowe założone na własne ujęcia wody i zdalnie odczytywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w celu rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. 

Dotychczas nieruchomości te musiały rozliczać się ryczałtem, składając odpowiednią deklarację. Bywało, że obliczona na podstawie ryczałtu opłata była wyższa, niż ta wykazana na urządzeniu pomiarowym na własnym ujęciu wody. Dzięki przyjętym przez Radę Miasta Marki w dniu 13 grudnia 2021 roku rozwiązaniom, powyższe nieruchomości od 1 stycznia 2023 roku wejdą w rozliczenia opłat za odpady komunalne od zużycia wody wskazanego na własnym ujęciu wody. Zapisy otrzymały "zielone światło" od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Na Państwa deklaracje odpadowe na 2022 rok, czekamy do 24 lutego 2022 roku.

Wzory deklaracji obowiązujące w 2022 roku:

13 stycznia 2022

Zdjęcie przedstawia wodomierz  (fot. pixabay.com).
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry