Nowa maksymalna wysokość opłaty za odpady

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku poz. 888 ze zm.), w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (przyp. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości), nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Dotychczasowa maksymalna wysokość opłaty wynosiła 149,68 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 roku, dochód rozporządalny wyniósł 2061,93 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, maksymalna wysokość opłaty wynosi obecnie 160,83 zł.


Deklaracje złożone do 30 marca 2022 roku są deklaracjami obowiązującymi i nie ma potrzeby ich zmieniać. Nowe deklaracje składane od 31 marca 2022 roku muszą uwzględniać nową maksymalną wysokość opłaty.

4 kwietnia 2022

Obrazek przedstawia czerwony napis 160,83 zł
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry