Co znajdujemy w pojemniku na bioodpady?

Krótka informacja jak prawidłowo segregować bioodpady w zabudowie wielorodzinnej.

Ponownie firmy odbierające odpady komunalne z nieruchomości wielorodzinnych zgłaszają, że w pojemnikach na bioodpady znajduje się wszystko - oprócz bioodpadów.

Do pojemników brązowych (w zabudowie wielorodzinnej) powinny trafiać bioodpady niezanieczyszczone innymi odpadami (wysypywane z foliowych opakowań – worków i toreb).

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • resztki jedzenia (bez mięsa),
 • trociny, korę drzew.

Nie wrzucamy:

 • kości zwierzęcych,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych, płyt MDF,
 • kamieni, ziemi,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 Co aktualnie znajdujemy w pojemnikach brązowych?

 • pojemniki z tworzyw sztucznych,
 • folię,
 • papierowe kartony,
 • ziemię,
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • ubrania (np. obuwie),
 • worki z odpadami.

Przypominamy, że zgodnie z §2 ust. 1 Uchwały Nr XLII/501/2021 Rady Miasta Marki z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty, opłata za gospodarowanie odpadami wynosi 11,22 zł za m3 zużytej wody.

Natomiast zgodnie z §2 ust. 2 powyższej uchwały, została ustalona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,66 zł za m3 zużytej wody, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Segreguj odpady, to banalnie proste!

Jak segregować odpady? -> NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

18 maja 2022

Nieprawidłowa segregacja w pojemniku na bioodpady.
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry