Jak prawidłowo gromadzić odpady?

Krótki poradnik dla mieszkańców.

Szanowni Państwo!

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska otrzymują zgłoszenia od firm realizujących odbiory odpadów komunalnych w Markach, że na części nieruchomości, gdzie znajdują się wydzielone miejsca do gromadzenia odpadów, ich stan sanitarny pozostawia wiele do życzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach, spełniających normę PN-EN 840-1:2013-05 (wytyczne dla pojemników).

Pozostałe posegregowane odpady (w zabudowie jednorodzinnej) należy gromadzić w workach odpowiednich kolorów. Przy czym worki należy gromadzić w odpowiedni sposób, tak by umożliwić ich odbiór przez firmy wywozowe, a przede wszystkim nie wolno ich mieszać ze sobą. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie porządkowym.

SEGREGUJ ODPADY

 

21 czerwca 2022

Zdjęcie przedstawia bałagan w miejscu gromadzenia odpadów.
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry