Pamiętaj o wymianie kontenerów na odpady

Od 1 lipca 2022 roku pojemniki na odpady segregowane muszą być w odpowiednich kolorach

Ponownie przypominamy, że zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906):

  • odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier",
  • odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła (opakowaniowe szkło kolorowe i bezbarwne) - zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło",
  • odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
  • bioodpady - zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio".

Zgodnie z §4 ww. Rozporządzenia, w terminie do dnia 1 lipca 2022 r. pojemniki oraz worki niespełniające wymagań, o których mowa w § 2, zastępuje się pojemnikami lub workami spełniającymi te wymagania.

Dodatkowo zgodnie z §3 ust. 6 ww. Rozporządzenia, pojemniki mogą być pokryte kolorami i napisami, wskazanymi powyżej, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy wszystkich zarządców i administratorów osiedli wielorodzinnych o konieczności dostosowania pojemników do obowiązujących przepisów prawa.


SEGREGUJ ODPADY - TO BANALNIE PROSTE!

Jak segregować odpady?

1 lipca 2022

Obrazek przedstawia cztery kontenery i worki w kolorach odpowiadających segregacji  (żółtym, zielonym, brązowym i niebieskim).
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry