Nowa maksymalna wysokość opłaty za odpady

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 ze zm.), w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (przyp. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości), nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Dotychczasowa maksymalna wysokość opłaty wynosiła 160,83 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2022 roku, dochód rozporządalny wyniósł 2249,79 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, maksymalna wysokość opłaty wynosi obecnie 175,48 zł.


Deklaracje złożone do 28 marca 2023 roku są deklaracjami obowiązującymi i nie ma potrzeby ich zmieniać. Nowe deklaracje składane od 29 marca 2023 roku muszą uwzględniać nową maksymalną wysokość opłaty.

30 marca 2023

Obrazek przedstawia czerwony napis 175,48 zł
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry