Elektrośmieci

Odpady

Urząd Miasta Marki organizuje cyklicznie bezpłatne stacjonarne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszego miasta.

Specjalnie dla mieszkańców Marek, we współpracy z firmą MB Recycling, uruchomiliśmy "System odbioru elektrycznych śmieci w Gminie Miasto Marki", w ramach którego na terenie miasta zostało rozstawionych 11 sztuk specjalnych czerwonych pojemników na elektroodpady. Wykaz lokalizacji pojemników:

 • ul. Mieszka I / Okólna,
 • ul. Kolorowa,
 • ul. Mickiewicza / Urbanistów,
 • ul. Duża (os. Horowa Góra),
 • ul. Małachowskiego,
 • ul. Żeromskiego (obok placu Nivea),
 • ul. Leśna,
 • ul. Wilcza / Dzika,
 • ul. Rejtana - skwer,
 • ul. Środkowa / Baczyńskiego,
 • ul. Wczasowa - skwer.

Wykaz punktów znajduje się również na MAPIE.

Do pojemników można wrzucać baterie i akumulatorki (z przodu kontenera znajduje się specjalny otwór na baterie). Każdy pojemnik jest również wyposażony w specjalną klapo-szufladę z wolnym domykaniem, umożliwiającą wrzucanie do pojemnika elektroodpadów o maksymalnych wymiarach 50x40x20 cm.

Pojemniki są skonstruowane w sposób uniemożliwiający wyjęcie wrzuconych już elektroodpadów.

Prosimy o niepozostawianie elektroodpadów przy pojemnikach. Nie tylko mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska, ale nieumiejętnie wykorzystane mogą zagrażać innym ludziom.

Jeśli wymiar elektroodpadów jest większy niż opisany powyżej (50x40x20 cm) - powinny być one dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Markach przy ul. Dużej (REGULAMIN PSZOK). Dodatkowo, w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów (dwa razy w roku z nieruchomości jednorodzinnych, raz w miesiącu z nieruchomości wielorodzinnych) można je również wystawić.

Operatorem czerwonych pojemników jest:

MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. K.

ul. Wrzosowa 60 m. Micigózd

26-065 Piekoszów

Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych to ważny krok w dbaniu o nasze otoczenie. Elektryczne Śmieci specjalizują się w kompleksowej zbiórce elektrośmieci, które następnie poddawane się procesom odzysku i recyklingu. MB Recycling w ramach projektu Elektryczne Śmieci oferuje zbiórkę i odzysk materiałów z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Dla mieszkańców pojemniki są najwygodniejszą i najprostszą możliwością pozbycia się elektrycznych śmieci zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawnymi, a przede wszystkim w trosce o czyste środowisko. System w swoim założeniu będzie dostępny w całej Polsce, a dzięki interaktywnym i innowacyjnym rozwiązaniom pomoże chronić środowisko naturalne przed niebezpiecznymi odpadami. Projekt realizowany jest we współpracy dwóch spółek zajmujących się przetwarzaniem ZSEE – MB Recycling i Maya Victory, a pod względem merytorycznym i edukacyjnym wspierany przez Fundację Odzyskaj Środowisko.

więcej informacji na stronie: https://elektrycznesmieci.pl/

Baterie i akumulatory

 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK ul. Duża (za OSP Marki) (Regulamin PSZOK),
 2. Czerwone pojemniki (o których mowa powyżej),
 3. Urząd Miasta, Szkoły i Zespoły Szkół:
 • Urząd Miasta Marki al. Piłsudskiego 95 (ELEKTROBOX na: zużyte baterie + małe elektroodpady),
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Okólna 14 (zużyte baterie),
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 9 (zużyte baterie),
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Pomnikowa 21 (zużyte baterie),
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Wspólna 40/42 (zużyte baterie),
 • Zespół Szkół Nr 1 al. Piłsudskiego 96 (zużyte baterie),
 • Zespół Szkół Nr 2 ul. Wczasowa 5 (zużyte baterie).
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry