Wypełnij deklarację

Odpady

Poniżej udostępniamy Państwy interaktywne narzędzie do wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązują cztery wzory deklaracji: DOK-1, DOK-1R, DOK-2, DOK-2R:


DEKLARACJA DOK-1 - wypełnij deklarację

dla właściciela nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym:

 • podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej albo
 • posiadajacej licznik na własnym ujęciu wody - zdalnie odczytywany przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o..

Niezbędne załączniki do deklaracji DOK-1:

 • kopie wybranych przez właściciela nieruchomości trzech kolejnych rachunków/faktur, dotyczących trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty ustalone w oparciu o odczyt z wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego - zdalnie odczytywanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - założonego na własne ujęcie wody, w celu rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej lub
 • kopia informacji/wykazu wydanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obsługujące nieruchomości na terenie Gminy Miasto Marki o okresie i ilości zużytej wody z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty (przy czym informacja/wykaz musi zawierać numer wystawionej faktury, okres zużycia wody od-do, odczyt wodomierza głównego, ilość zużytej wody) wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości o wybranych trzech kolejnych okresach rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłat,
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela (właścicieli) nieruchomości (jeśli udzielono),
 • w przypadku więcej niż jednego zobowiązanego - ZAŁĄCZNIK DOK-1-ZAL - przy użyciu formularza interaktywnego załącznik wypełni się automatycznie.

DEKLARACJA DOK-1R - wypełnij deklarację

dla właściciela nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym:

 • niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo
 • nowo zamieszkałej albo
 • zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy kolejne okresy rozliczeniowe w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo
 • zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody albo
 • zamieszkałej, posiadającej licznik na własnym ujęciu wody - zdalnie odczytywany przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. przez okres krótszy niż trzy kolejne okresy rozliczeniowe w roku kalendarzowym poprzedzającym rok uiszczenia opłaty.

Niezbędne załączniki do deklaracji DOK-1R:

 • oświadczenie właściciela nieruchomości - OŚWIADCZENIE OSW-WOD - przy użyciu formularza interaktywnego załącznik wypełni się automatycznie,
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela (właścicieli) nieruchomości (jeśli udzielono),
 • w przypadku więcej niż jednego zobowiązanego - ZAŁĄCZNIK DOK-1R-ZAL - przy użyciu formularza interaktywnego załącznik wypełni się automatycznie.

DEKLARACJA DOK-2 - wypełnij deklarację

dla właściciela nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym:

 • podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej albo
 • posiadajacej licznik na własnym ujęciu wody - zdalnie odczytywany przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

Niezbędne załączniki do deklaracji DOK-2:

 • kopie wybranych przez właściciela nieruchomości trzech kolejnych rachunków/faktur, dotyczących trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty ustalone w oparciu o odczyt z wodomierza głównego albo urządzenia pomiarowego - zdalnie odczytywanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - założonego na własne ujęcie wody, w celu rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej lub
 • kopia informacji/wykazu wydanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obsługujące nieruchomości na terenie Gminy Miasto Marki o okresie i ilości zużytej wody z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty (przy czym informacja/wykaz musi zawierać numer wystawionej faktury, okres zużycia wody od-do, odczyt wodomierza głównego, ilość zużytej wody) wraz z oświadczeniem właściciela nieruchomości o wybranych trzech kolejnych okresach rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłat,
 • w przypadku występowania lokali usługowych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowiące nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady przedkłada się rozliczenie o ilości zużytej wody na lokale usługowe w stosunku do wszystkich lokali na nieruchomości,
 • kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty w sytuacji, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej,
 • kopia dokumentu, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną na podstawie takiego dokumentu,
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu wspólnoty, zarządu wspólnoty albo podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną (jeśli udzielono),
 • w przypadku więcej niż jednego zobowiązanego - ZAŁĄCZNIK DOK-2-ZAL - przy użyciu formularza interaktywnego załącznik wypełni się automatycznie.

DEKLARACJA DOK-2R - wypełnij deklarację

dla właściciela nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym:

 • niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo
 • nowo zamieszkałej albo
 • zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy kolejne okresy rozliczeniowe w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo
 • zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania trzech kolejnych okresów rozliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody albo
 • zamieszkałej, posiadającej licznik na własnym ujęciu wody - zdalnie odczytywany przez Wodociąg Marecki Sp. z o.o. przez okres krótszy niż trzy kolejne okresy rozliczeniowe w roku kalendarzowym poprzedzającym rok uiszczenia opłaty.

Niezbędne załączniki do deklaracji DOK-2R:

 • oświadczenie właściciela nieruchomości - OŚWIADCZENIE OSW-WOD - przy użyciu formularza interaktywnego załącznik wypełni się automatycznie,
 • kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty w sytuacji, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej,
 • kopia dokumentu, w którym powierzono lub ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną na podstawie takiego dokumentu,
 • pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela (właścicieli) nieruchomości (jeśli udzielono),
 • w przypadku więcej niż jednego zobowiązanego - ZAŁĄCZNIK DOK-2R-ZAL - przy użyciu formularza interaktywnego załącznik wypełni się automatycznie.

Tak wypełnione deklaracje należy:

 • wydrukować, podpisać i złożyć (wraz z załącznikami) w formie pisemnej:
  • w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3A, 05-270 Marki albo
  • w Urzędzie Miasta Marki tj. w kancelarii przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki

lub wygenerować plik PDF, podpisać elektronicznie i złożyć (wraz z załącznikami):

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartą oraz w sposób zapewniający ich ochronę przez nieuprawnionym dostępem, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Marki, znajdującą się na platformie ePUAP.

Wszystkie druki znajdują się również na stronie https://marki.miasto.plus/, strona umożliwia ich składanie przez ePUAP.

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry