Elektrośmieci

Odpady

Urząd Miasta Marki organizuje cyklicznie bezpłatne stacjonarne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie naszego miasta.

Elektrośmieci można wystawiać w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, można również dostarczyć i pozostawić bezpłatnie w PSZOKu (przy ul. Dużej) (Regulamin PSZOK).

Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. odbiera również elektrośmieci prosto z nieruchomości !!

Zadzwoń - Remondis przyjedzie i odbierze elektrośmieci!!
22 755 44 81

Co to w ogóle są elektrośmieci?

Elektrośmieci (czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Są to np. zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one, jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje.

Jak postępować z elektrośmieciami?

Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie,

następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD. Zebrane w punktach zbierania czy odebrane z domu elektrośmieci trafiają do zakładu przetwarzania, gdzie następuje bezpieczny demontaż sprzętu. Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń, np. 90% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej.

Elektrośmieci można pozbyć się także w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, np.: możesz oddać stary telewizor przy zakupie nowego telewizora. Tak samo jest z innymi elektrośmieciami. Wystarczy je przynieść do sklepu, w którym kupuje się nowy sprzęt.

Dlaczego zbieranie selektywne elektrośmieci jest tak ważne?

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Dlaczego świetlówki są tak niebezpieczne?

Rtęć ze stłuczonej świetlówki może przedostać się do organizmu człowieka wraz ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem.
Około 75% wchłoniętej rtęci zatrzymywane jest przez organizm i kumuluje się głównie w nerkach i wątrobie. Jej szkodliwy wpływ odbija się na ośrodkowym układzie nerwowym, a działanie jest bardzo trwałe.

Co zrobić w przypadku stłuczenia świetlówki?

  • Otworzyć okno i wietrzyć pomieszczenie minimum 15 minut, by usunąć opary rtęci.
  • Zabezpieczyć pomieszczenie, żeby dzieci i domowe zwierzęta nie wchodziły do niego. W ten sposób można uniknąć rozniesienia resztek rtęci w inne miejsca.
  • Założyć gumowe rękawiczki.
  • Zebrać stłuczone elementy, nie używając do tego domowego odkurzacza.
  • Wytrzeć miejsce jednorazowymi wilgotnymi ręcznikami papierowymi, by usunąć resztki szkła i luminoforu.
  • Zebrane resztki świetlówki, rękawiczki i ręczniki papierowe powinny zostać umieszczone w szczelnym worku plastikowym, zaklejonym taśmą i przekazane do punktu zbierania razem z innymi zużytymi świetlówkami.
  • Po zakończeniu należy koniecznie umyć ręce.

źródło:
www.zuzyteswietlowki.pl
www.elektrosmieci.pl

Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry