Opłata za śmieci od zużycia wody? Jest szansa!

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na pismo burmistrza Marek.

W marcu Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w zakresie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów w oparciu o zużycie wody na nieruchomościach. Chodziło o włączenie do systemu tych osób, które unikały opłat lub zaniżały ich wysokość. Niestety, z uwagi na niekorzystną interpretację przepisów przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie (dalej RIO) uchwała została uchylona.

Jak się okazuje takie niekorzystne dla samorządów interpretacje RIO zaobserwowało wielu samorządowców. Tak też było w przypadku Marek. Po wielu analizach obecnego stanu prawnego, okazało się, że każda próba uchwalenia prawa miejscowego w zakresie opłat za śmieci opartych o zużycie wody zostanie zatrzymana. Stąd pismem z dnia 12 czerwca 2019 roku Burmistrz Miasta Marki zwrócił się do Ministra Środowiska w prośbą o interpretację przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie naliczania opłat w oparciu o zużycie wody.

Pismem z dnia 5 sierpnia 2019 roku znak DGO-III.021.294.2019.JM Pani Bogusława Brzdąkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska - odpowiedziała m.in. o planowanych zmianach w samej ustawie. Jak wynika z pisma "w związku z uwagami zgłaszanymi przez przedstawicieli JST w zakresie uchylania przez Regionalne Izby Obrachunkowe uchwał rad gmin, wybierających wskazaną metodę [red. od wody] naliczania stawki opłaty za gospodarowanie oidpadami komunalnymi podjęto odpowiednie działania legislacyjne w ramach nowelizacji ustawy [...]".

W piśmie dalej dowiadujemy się, że "doprecyzowano art. 6k ww. ustawy. Nowy przepis wskazuje, że w przypadku wyboru przez radę gminy metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (tj. od ilości zużytej wody), rada gminy określa szczegółowe zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższy przepis powinien rozwiać wątpliwości interpretacyjne wymienionych regulacji."

- Cieszymy, że głos samorządów, w tym Marek, został zauważony - mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

W dobie kryzysu w dziedzinie gospodarki odpadami, każdy pozytywny ruch ze strony administracji centralnej może przyczynić się w przyszłości do zatrzymania galopujących cen oraz uproszczenia realizacji zapisów ustawy przez gminy.

13 sierpnia 2019

zdjecie
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry