Obowiązki mieszkańców

wynikające z ustawy "śmieciowej"

Ustawodawca w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawarł szereg obowiązków zarówno dla właścicieli nieruchomości (mieszkańców), jak i dla gmin w całej Polsce.

Na właścicieli nieruchomości ustawa nakłada obowiązki zapewniania czystości i porządku poprzez:

  • obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
  • zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
  • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie.

20 kwietnia 2021

Zdjęcie przedstawia nieporządek przy pojemniki - pixabay
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03 wew. 700, 710, 720; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry