Jak policzyć nową opłatę za odpady

Wskazówki dla mieszkańców

W poniedziałek opisaliśmy Państwu ogólne zasady nowych rozliczeń za odpady komunalne. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, jak obliczyć nową opłatę.

Za kilka dni na naszych stronach internetowych uruchomimy kalkulator, dzięki któremu ogromna większość mieszkańców (z opomiarowanych nieruchomości) będzie mogła łatwo obliczyć nową opłatę.


Dla tych z Państwa, którzy wolą tradycyjne obliczenia, przygotowaliśmy przewodnik. Podzieliliśmy go na dwie części:

- w pierwszej pokażemy jak opłatę oblicza właściciel domu jednorodzinnego, korzystający z sieci wodociągowej, składający deklarację DOK-1

- druga jest przeznaczona dla właściciela domu jednorodzinnego, który nie jest podpięty do sieci wodociągowej i który złoży deklarację ryczałtową DOK-1R.

Zanim zaczniemy opisy - ważne zastrzeżenie dla kilku tysięcy mieszkańców. Dotyczy ono osób, które mieszkają w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych czy domach komunalnych. W ich imieniu deklarację odpadową będzie składał zarządca. Tak więc ci mieszkańcy nie będą musieli składać oddzielnych deklaracji.
 

Zaczynamy! Opowiemy Państwu na przykładzie dwóch wymyślonych rodzin
 

1. Dla osób, które mają własny wodomierz i mieszkają w zabudowie jednorodzinnej


Żeby obliczyć naszą opłatę śmieciową, powinniśmy dysponować jedną z dwóch rzeczy – fakturami od firmy wodociągowej za ubiegły rok lub zestawieniem/wykazem zużycia wody, specjalnie przygotowanym przez firmę wodociągową. Bardzo ważne są terminy wyszczególnione na fakturze – zgodnie z uchwałą do obliczenia stawki wybieramy te okresy, które obejmują tylko ubiegły rok. Nie bierzemy pod uwagę tych faktur, które obejmują rozliczenia wchodzące w zakres 2018 roku (grudzień 2018 – styczeń 2019) lub 2020 roku (grudzień 2019 – styczeń 2020).
 

Drugim krokiem jest wybranie odpowiadającego nam zużycia wody. Szukamy takiego okresu, który obejmuje co najmniej 81 następujących po sobie dni (nie można wybierać dowolnych, rozdzielonych miesięcy np. stycznia, kwietnia i grudnia). Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania o końcową stawkę nie muszą się martwić osoby, które np. latem podlewają ogródki wodą z wodociągu. Do obliczenia opłaty mogą wybrać sobie okres wiosenny lub jesienny, kiedy zwykle odpada konieczność zraszania trawy, kwiatów czy warzyw.
 

Oto przykład. Jan Marecki i jego rodzina (w sumie trzy osoby) wybiera z faktur lub zestawienia/wykazu okres o najkorzystniejszym zużyciu wody. Z danych wynika, że najlepszy pod tym względem jest okres między 25 stycznia 2019 r. a 26 kwietnia 2019 r. Obejmuje on minimum 81 wymaganych i następujących po sobie dni. W tym czasie Jan Marecki pobrał odpowiednio 7,0 m., 7,7 m. oraz 8,2 m. sześc. wody.

Jan Marecki sumuje zużycie wody. W wybranym przez niego okresie zużycie wyniosło 22,9 m. sześc.

7 + 7,7 + 8,2 = 22,9 m. sześc.

 

Teraz Jan Marecki sprawdza liczbę dni, z których pochodzą dane o zużyciu. Okres między 25 stycznia 2019 r. a 26 kwietnia 2019 r. liczy łącznie 92 dni.

7 (Styczeń) + 28 (Luty) + 31 (Marzec) + 26 (Kwiecień) = 92 dni

 

Czas na obliczenie średniego dziennego zużycia. To proste działanie. Dzielimy łączne zużycie przez liczbę dni.

22,9 m. sześc. : 92 dni = 0,2489130435 m. sześć. (ten wynik potrzebujemy w całości, nie zaokrąglamy go).

 

Wynik tego działania mnożymy przez liczbę 30,42 (czyli średnią liczbę dni w miesiącu). Chcemy w ten sposób obliczyć średnie zużycie miesięczne.

0,2489130435 m. sześć. x 30,42 = 7,5719347833 m3

Średnie miesięczne zużycie wynosi zatem 7,57 m. sześć. (wynik podajemy do dwóch miejsc po przecinku, nie należy go zaokrąglać).

 

Został nam ostatni krok. Średnie miesięczne zużycie wody (w tym wypadku 7,57 m. sześć) mnożymy przez stawkę, czyli 11,22 zł.

7,57 m. sześc. x 11,22 zł = 84,9354 zł

Miesięczna opłata Jana Mareckiego wynosi zatem 84,93 zł (tu również wynik podajemy do dwóch miejsc po przecinku, nie należy go zaokrąglać). Absolutnie nie mnożymy tego wyniku przez liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie!
 

Jan Marecki może jeszcze obniżyć wysokość opłaty. Wszystko zależy od tego, czy u siebie ma zainstalowany przydomowy kompostownik i kompostuje bioodpady. Jeśli tak, jego opłata zostaje pomniejszona o 2,06 proc.

84,93 zł x 0,9794 = 83,180442

Wynik podajemy do dwóch miejsc po przecinku, nie należy go zaokrąglać. To oznacza, że końcowa wysokość opłaty wyniesie 83,18 zł miesięcznie
 

2. Dla osób, które mieszkają w zabudowie jednorodzinnej oraz nie mają wodomierza lub nie mogą się rozliczyć na podstawie danych za 2019 r. lub ich kolejne okresy zużycia wody są mniejsze niż 81 dni i nie mogą wybrać innych
 

W takich przypadkach wprowadzamy rozwiązanie oparte na ryczałtowym zużyciu wody i zadeklarowanej liczbie osób. Opłatę wyliczamy na podstawie przemnożenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przeciętnej normy zużycia wody (3 m. sześc.) oraz stawki opłaty.


Oto drugi przykład. Izabela Marecka i jej rodzina nie są podpięci do sieci wodociągowej i korzystają z własnego ujęcia wody. W gospodarstwie domowym – oprócz pani Izabeli – mieszkają jeszcze trzy osoby.

 

Pani Izabela oblicza stawkę w następujący sposób:

4 osoby x 3 m. sześc. wody (czyli przeciętne, ryczałtowe zużycie) x 11,22 zł = 134,64 zł

 

Jeśli Pani Izabela dysponuje kompostownikiem i kompostuje bioodpady, może obniżyć wysokość miesięcznej opłaty o 2,06 proc.

134,64 zł x 0,9794 = 131,866416

Wynik podajemy do dwóch miejsc po przecinku, nie należy go zaokrąglać. To oznacza, że miesięczna opłata wyniesie 131,86 zł.

 

Przeczytaj też:

Dlaczego wprowadzamy zmiany

Podstawowe informacje na temat nowego systemu

22 lipca 2020

Zdjęcie przedstawia kalkulator
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry