Masz zniszczony pojemnik na odpady?

Należy wymienić go niezwłocznie na nowy. Pojemniki uszkodzone nie będą opróżniane.

Wydział Ochrony Środowiska miejskiego ratusza otrzymuje zgłoszenia od pracowników MPK Pure Home Sp. z o.o., spółki która odbiera odpady komunalne w Markach, że na wielu nieruchomościach jednorodzinnych i wielorodzinnych znajdują się zniszczone pojemniki.

Wielu z nich nie da się założyć na system załadowszy pojazdów i bezpiecznie opróżnić. Dodatkowo pojemniki powinny spełniać odpowiednią normę.

Pojemniki niespełniające polskiej normy oraz uszkodzone nie będą opróżniane.

Firma prowadząca odbiory odpadów przykleja na uszkodzone i niespełniające norm pojemniki odpowiednią naklejkę informacyjną.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku poz. 888 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów [...].

Dlatego też wymiana starych i zniszczonych pojemników pozostaje jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości (w tym wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni).


PRZYPOMINAMY!

Od sierpnia 2020 roku na terenie Marek obowiązuje nakaz prowadzenia segregacji odpadów. Kiedyś każdy właściciel nieruchomości mógł wybrać, czy będzie prowadził segregację odpadów, czy też decyzuje się na wyższą opłatę i nie prowadzi segregacji.

Jak segregować odpady? Wszelkie informacje znajdą Państwo tutaj.

W przypadku nieruchomości, które nie prowadzą segregacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą naliczane podwyższone opłaty (zamiast 11,22 zł/m sześc. zużytej wody na 33,66 zł/m sześc. zużytej wody).

6 lutego 2023

Zdjęcie przedstawia pojemniki na odpady
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry