Uwaga na składowiska odpadów niebezpiecznych

Nie daj się wrobić w odpady niebezpieczne!

Szanowni Mieszkańcy!

W ostatnim czasie nasilił się proceder porzucania odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych na ten cel.

Ofiarami tego przestępczego procederu padają bezpośrednio właściciele: gruntów, hal, magazynów, którzy wynajmują nieruchomość i dopiero, kiedy najemca zalega z opłatami, dowiadują się, że na ich terenie znajduje się magazyn niebezpiecznych odpadów, którego koszt uprzątnięcia może wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Apelujemy o zachowanie dalece idącej ostrożności przy zawieraniu umów najmu nieruchomości, dokładne weryfikowanie firm, z którymi zawierane będą umowy oraz regularne kontrolowanie wynajmowanych powierzchni, czy gruntów.

Zgodnie z ustawą o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości (jako władającym powierzchnią ziemi), który musi ponieść całkowity koszt ich uprzątnięcia i unieszkodliwienia. Dopiero w przypadku wskazania podmiotu odpowiedzialnego za magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym właściciel nieruchomości może być zwolniony z obowiązku usunięcia odpadów.

Tylko ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i weryfikacja osób z którymi zawierane są umowy najmu mogą zaoszczędzić osobom lub podmiotom wynajmującym nieruchomości kłopotów, nie tylko finansowych.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Marki informuje, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opracował interaktywny formularz (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz), za pomocą którego - również anonimowo - można zgłaszać przypadki np. nielegalnego składowiska odpadów, magazynu lub innego działania mogącego wpływać na pogorszenie stanu środowiska. Przekazane tą drogą zgłoszenia trafią bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ. Dzięki temu GIOŚ ma szansę na szybką interwencję i powstrzymanie nielegalnych praktyk zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt oraz środowisku. Tylko wspólne działania oraz obywatelska postawa lokalnych społeczności pomogą w wykrywaniu przestępstw popełnianych przeciwko środowisku.

11 sierpnia 2023

Obrazek informacyjny dotyczący odpadów niebezpiecznych  (źródło: gov.pl)
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry