Ostrzeżenie dotyczące jakości powietrza

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Informacje o ryzyku przekroczenia poziomu informowania

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu informowania - 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Opis

Prognozowane na dzień 08.03.2024 r. przekroczenie dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: legionowski, otwocki, piaseczyński, Płock, pruszkowski, Radom, Siedlce, siedlecki, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński.

Przewidywany czas trwania ryzyka

od godz. 08:30 dnia piątek, 08-03-2024 do godz. 24:00 dnia piątek, 08-03-2024. Łącznie 15.5 godz.

Przyczyny

 • Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
 • Oddziaływanie emisji związanej z intensywnym ruchem pojazdów w centrum miasta
 • Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa)
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości (np. kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy)
 • podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych
 • osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia (np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie)
 • zwiększenie ryzyka infekcji dróg oddechowych

Zalecane środki ostrożności

Dodatkowe informacje

 • w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem

Ogół ludności

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz w przypadku odczuwania pieczenia w oczach, kaszlu lub bólu gardła
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła

Zaleca się również

 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego
 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnym
 • bieżące śledzenie prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

Wrażliwe grupy ludności

 • ogranicz przebywanie na otwartej przestrzeni
 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
 • regularnie przyjmuj leki (osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie)

Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń

 • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej
 • zraszanie pryzm materialów sypkich, znajdujacych sie na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia
 • zakaz korzystania ze źródeł spalania paliw stałych stanowiących dodatkowe/awaryjne źródło ciepła
 • Kontrole czystosci dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów), wykonywane przez Straz miejska/gminna, Policje, Zarzadców dróg
 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania uchwaly antysmogowej, zakazu spalania odpadów i zakazu palenia odpadów biogennych (lisci, galezi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni, wykonywane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, straz miejska/gminna, delegowane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, pracowników gmin, Policje
 • zalecenie zawieszenia prac budowlanych powodujących powstawanie emisji powierzchniowej
 • Kontrole pojazdów pod katem jakosci spalin, wykonywane przez Policje, Inspekcje Transportu Drogowego

8 marca 2024

Zdjęcie przedstawia dymiący komin.
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry