Nowa maksymalna wysokość opłaty za odpady

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zgodnie z art. 6j ust. 3f ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 roku poz. 399), w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (przyp. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości), nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe.

Dotychczasowa maksymalna wysokość opłaty wynosiła 175,48 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 roku, dochód rozporządzalny wyniósł 2678,30 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, maksymalna wysokość opłaty wynosi obecnie 208,91 zł.


Deklaracje złożone do 28 marca 2024 roku są deklaracjami obowiązującymi i nie ma potrzeby ich zmieniać. Nowe deklaracje składane od 29 marca 2024 roku muszą uwzględniać nową maksymalną wysokość opłaty.

2 kwietnia 2024

Obrazek przedstawia zielony napis 208,91 zł.
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry