Czerwone pojemniki na elektroodpady

Garść informacji, jak prawidłowo z nich korzystać.

Szanowni Państwo,

we współpracy z firmą MB Recycling, na terenie Marek, ustawiamy specjalne czerwone pojemniki na elektroodpady. Pojemniki ustawione będą docelowo w jedenastu lokalizacjach:

 • Mieszka I/Okólna
 • Kolorowa
 • Mickiewicza / Urbanistów
 • Małachowskiego
 • Horowa Góra
 • Żeromskiego – plac Nivea
 • Leśna
 • Wilcza/Dzika
 • Rejtana (skwer)
 • Środkowa/Baczyńskiego
 • Wczasowa (skwer)

Tu na MAPIE znajdziecie Państwo usytuowanie pojemników na elektroodpady.

Do pojemników można wrzucać baterie i akumulatorki (z przodu kontenera znajduje się specjalny otwór na baterie. Każdy pojemnik jest również wyposażony w specjalną klapo-szufladę z wolnym domykaniem, umożliwiającą wrzucanie do pojemnika elektroodpadów o maksymalnych wymiarach 50x40x20 cm.

Pojemniki są skonstruowane w spoób uniemożliwiający wyjęcie wrzuconych już elektroodpadów.

Prosimy o niepozostawianie elektroodpadów przy pojemnikach. Nie tylko mogą one stanowić zagrożenie dla środowiska, ale nieumiejętnie wykorzystane mogą zagrażać innym ludziom.

Jeśli ich wymiar jest większy niż opisany powyżej (50x40x20 cm) - powinny być one dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Markach przy ul. Dużej (REGULAMIN PSZOK). Dodatkowo, w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów (dwa razy w roku z nieruchomości jednorodzinnych, raz w miesiącu z nieruchomości wielorodzinnych) można je również wystawić.

Będziemy monitorować miejsca usytuowania pojemników, jeśli przy którymś będą składowane odpady, będziemy starali się go przenieść w inne miejsce.

Czerwony pojemnik na elektryczne odpady to smart rozwiązanie z kilku powodów:

 • Ekologia: Elektryczne odpady, takie jak stare baterie czy zużyte żarówki, zawierają substancje chemiczne, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jeśli zostaną wyrzucone do zwykłych śmietników. Oddzielanie ich od innych odpadów i umieszczanie w osobnym pojemniku zapobiega zanieczyszczeniu gleby i wody.
 • Bezpieczeństwo: Elektryczne odpady mogą być niebezpieczne, jeśli są niewłaściwie składowane lub transportowane. Umieszczenie ich w specjalnym pojemniku, który jest zaprojektowany do przechowywania takich odpadów, zwiększa bezpieczeństwo pracowników zajmujących się ich transportem i utylizacją.
 • Łatwość w identyfikacji: Czerwony pojemnik jest łatwy do zidentyfikowania i odróżnienia od innych pojemników na odpady. Dzięki temu łatwiej jest dla mieszkańców rozpoznać, gdzie powinni wyrzucać swoje elektryczne odpady.
 • Promowanie recyklingu: Oddzielanie elektrycznych odpadów i umieszczanie ich w specjalnym pojemniku przyczynia się do promowania recyklingu. Elektryczne odpady mogą być przetwarzane i wykorzystane do produkcji nowych produktów, co pozwala na zmniejszenie ilości odpadów i oszczędność surowców naturalnych.

Wszystkie te powody sprawiają, że czerwony pojemnik na elektryczne odpady to smart rozwiązanie, które przyczynia się do ochrony środowiska, zwiększenia bezpieczeństwa i promowania recyklingu.

Zebrane w pojemnikach niedziałające urządzenia elektryczne i elektroniczne trafiają do profesjonalnych zakładów przetwarzania, następnie poddawane są procesom recyklingu, a odzyskiwane w tym procesie cenne surowce mogą służyć do produkcji nowych urządzeń.

Elektrycznych śmieci nie wolno przechowywać w domu, w piwnicy czy w garażu, bo są to odpady niebezpieczne. Zawierają substancje, które po wydostaniu się z zepsutego urządzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt, a także środowiska naturalnego.

Zwróć uwagę na symbol przekreślonego kosza umieszczany na urządzeniach.

więcej informacji: https://elektrycznesmieci.pl/

17 lipca 2023

Kontener na elektroodpady - ul. Wilcza
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry