Zamieszkałaś/eś w Markach? - złóż deklarację

Przypominamy o obowiązkach dotyczących odbioru odpadów komunalnych.

VADEMECUM ODPADOWE:

Niedawno zamieszkaliście lub zaraz zamieszkacie w naszym mieście. Cieszymy się, że dołączacie do grona mieszkańców Marek. Poniżej chcemy Wam przybliżyć jeden z kluczowych tematów – kwestię odbioru odpadów.

Złożenie deklaracji

Abyśmy mogli odbierać odpady z Państwa nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (w tym szeregowej i bliźniaczej), jesteście ustawowo zobligowani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To na tej podstawie jest obliczana wysokość comiesięcznej opłaty. Deklarację możecie złożyć elektronicznie bądź osobiście w Wydziale Podatków i Opłat przy ul. Lisa-Kuli 3a. Co ważne, nie musicie dysponować końcowym aktem notarialnym – wystarczy dowód osobisty i umowa przedwstępna.

Obliczenie opłaty

Co do zasady – system opłat za odpady jest związany z zużyciem wody. Jednak w pierwszym roku, gdy jeszcze nie mogą się Państwo wykazać zużyciem wody, obowiązuje deklaracja ryczałtowa. Jest to druk DOK-1R. Podajecie w nim liczbę osób zamieszkujących w nieruchomości, mnożycie przez ryczałtowe, średnie zużycie wody (3 m. sześc. mies.) oraz stawkę 11,22 zł (przykład: 3 osoby x 3 m3 x 11,22 zł).

W kolejnym roku prawdopodobnie będziecie już mogli złożyć deklarację (druk  DOK-1), wykazując w niej rzeczywiste zużycie wody. Wówczas liczba osób w gospodarstwie domowym nie będzie mieć znaczenia.

Uwaga!  W naszym mieście opłatę należy uiszczać miesięcznie na koniec danego miesiąca. Każdy uczestnik systemu otrzyma indywidualnie nadany numer konta bankowego do wpłat.

Podstawowe obowiązki ustawowe

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki, spełniające polską normę PN-EN 840-1:2013-05, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych;
  • oznaczenie pojemników, w widocznym miejscu, dokładnym adresem nieruchomości (np. ul. Przykładowa 12B/3);
  • utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
  • segregowanie odpadów.

Segregowanie odpadów

Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek prowadzenia segregacji odpadów. W zabudowie jednorodzinnej (w tym szeregowej i bliźniaczej) odpady segregowane należy gromadzić w workach o odpowiednim kolorze:

  1. worek żółty: odpady z tworzyw sztucznych, metali opakowaniowych, opakowań wielomateriałowych,
  2. worek zielony: odpady ze szkła opakowaniowego,
  3. worek niebieski: odpady z papieru i tektury,
  4. worek brązowy: bioodpady (skoszona trawa, liście, obierki itp.).

Pierwsze worki na odpady segregowane można pobrać w Urzędzie Miasta Marki, kolejne będzie zostawiała firma odbierająca odpady.

Wszystkie odpady należy wystawiać przed nieruchomość do godz. 6:00 rano w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram można wziąć w formie papierowej w Urzędzie Miasta Marki, pobrać go ze strony internetowej czyste.marki.pl lub zainstalować w telefonie bezpłatną aplikację KiedyWywoz, która informuje o terminie wywozu odpadów.

Odpady zmieszane

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny i nie da się ich posegregować do worków, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

Lp.

Liczba mieszkańców nieruchomości korzystających z pojemnika/ów

Minimalna pojemność pojemnika/ów na odpady

1

1 - 3

120 litrów

2

4 - 7

240 litrów

3

8 - 12

480 litrów

4

>12

należy zastosować odpowiednią wielokrotność pojemników wymienionych w wierszach 1-3

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Markach

Przy ul. Dużej (za siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej) znajduje się PSZOK. Jest to ważny punkt na mapie miasta, gdzie każdy właściciel i mieszkaniec nieruchomości zamieszkałej, w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może pozbyć się odpadów: tworzyw sztucznych, metalu opakowaniowego, opakowań wielomateriałowych, papieru i kartonów, odpadów szklanych, styropianu opakowaniowego, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, bioodpadów, przeterminowanych lekarstw, strzykawek i igieł medycznych, odpadów z drewna, odzieży i tekstyliów, termometrów rtęciowych, opon samochodowych, odpadów budowlanych (w tym gruzu).

PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty od godz. 11:00 do godz.19:00. Regulamin PSZOK znajduje się na stronie internetowej czyste.marki.pl. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed pierwszą wizytą w PSZOK.

Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów

Firma odbierająca odpady prowadzi odbiory od godz. 6:00 do godz. 22:00. Jeśli w danym dniu odbioru odpadów nie zostaną one odebrane, kolejnego dnia należy przesłać zgłoszenie poprzez formularz reklamacyjny umieszczony na stronie internetowej czyste.marki.pl. Otrzymuje je firma wywozowa oraz Urząd Miasta Marki.

Mamy nadzieję, że te podpowiedzi pozwolą Państwu płynnie wejść i korzystać z systemu odpadowego naszego miasta - zaznacza Jacek Orych, burmistrz Marek.

13 września 2023

Zdjęcie ilustracyjne - kobieta pracująca przy komputerze
fot. 1
Harmonogram
odbioru odpadów
Jak segregować
odpady
PSZOK Pojemniki na odpady Deklaracja
Dostępności
UM Marki   zwierzaki.marki.pl  

© Urząd Miasta Marki - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, pok. nr 4; 22 781 10 03; srodowisko@marki.pl

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry